fbpx

Gwnewch deyrnged

Bydd eich teyrnged yn ymddangos ar femento digidol a chofrodd go iawn, a’r Wal Goleuadau ar-lein arbennig (wedi’i wella ar gyfer 2021!).

Newydd ar gyfer eleni: Bydd arddangosfa dafluniad o deyrngedau yn teithio ledled Gogledd Cymru ym mis Rhagfyr.

Byddwch yn helpu i fywiogi diwedd yr hyn a fu’n flwyddyn dywyll i lawer, gyda’r holl roddion o fudd i gleifion sy’n derbyn gofal mewn ysbytai a’n cymunedau lleol.

Sylwch:

Os byddwch chi'n creu'ch teyrnged erbyn 23:59 ddydd Sul 12fed Rhagfyr, byddwch chi'n derbyn eich cofrodd wedi'i bostio cyn y Nadolig. Bydd unrhyw deyrngedau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn ymddangos ar y Wal Goleuadau, a bydd eich cofrodd yn cael ei bostio ym mis Ionawr. Ni fydd teyrngedau a gyflwynwyd ar ôl 23:59 ddydd Mercher 22ain Rhagfyr yn ymddangos ar y Wal Goleuadau tan Ionawr 2022, ac ni chyhoeddir y deyrnged ddigidol tan fis Ionawr. Gweler dyddiadau cau teyrnged eraill isod.