fbpx

Gwnewch deyrnged

Bydd eich teyrnged yn ymddangos ar femento digidol a chofrodd go iawn, a’r Wal Goleuadau ar-lein arbennig (wedi’i wella ar gyfer 2021!).

Newydd ar gyfer eleni: Bydd arddangosfa dafluniad o deyrngedau yn teithio ledled Gogledd Cymru ym mis Rhagfyr.

Byddwch yn helpu i fywiogi diwedd yr hyn a fu’n flwyddyn dywyll i lawer, gyda’r holl roddion o fudd i gleifion sy’n derbyn gofal mewn ysbytai a’n cymunedau lleol.

Sylwch:

Os byddwch chi'n creu'ch teyrnged erbyn 23:59 ddydd Sul 12fed Rhagfyr, byddwch chi'n derbyn eich cofrodd wedi'i bostio cyn y Nadolig. Bydd unrhyw deyrngedau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn ymddangos ar y Wal Goleuadau, a bydd eich cofrodd yn cael ei bostio ym mis Ionawr. Ni fydd teyrngedau a gyflwynwyd ar ôl 23:59 ddydd Mercher 22ain Rhagfyr yn ymddangos ar y Wal Goleuadau tan Ionawr 2022, ac ni chyhoeddir y deyrnged ddigidol tan fis Ionawr. Gweler dyddiadau cau teyrnged eraill isod.

Ynglŷn â'ch Teyrnged

Diolch am gymryd rhan yn Goleuo'r Nadolig!
 
Er Cof Annwyl / In Loving Memory +
Diolch / Thank You +
Nadolig Llawen / Merry Christmas +
Max 250 Characters
Browse
Drag And Drop Files Here
Drop
or Browse to choose a file

Ynglŷn â'ch Rhodd

£0.00

Cymorth Rhodd

Gift AidGwnewch i'ch rhodd fynd ymhellach fyth gyda Cymorth Rhodd

Mae'r Llywodraeth yn rhedeg cynllun o'r enw Cymorth Rhodd (Gift Aid) sy'n caniatáu i elusennau hawlio'r dreth cyfradd sylfaenol (25%) ar bob punt a roddir. Gyda Cymorth Rhodd mae’n bosib cynyddu rhodd i Awyr Las o £10 i £12.50 heb unrhyw gost ychwanegol i chi.
  • Total: £0.00