fbpx

Tocynnau ar gyfer Seremoni Goleuadau 2021

Tocynnau i’r Digwyddiad Troi’r Goleuadau Ymlaen 2021

Dim ond trwy docynnau a brynir ymlaen llaw o’r wefan hon y gellir cael mynediad.

10fed Rhagfyr – 6yh tan 9yh
Pier Garth, Bangor, Gwynedd

Seremoni Goleuadau 2021

Ymunwch â ni ddydd Gwener y 10fed Rhagfyr rhwng 6pm a 9pm ar gyfer noson gyntaf y pier yn cael ei oleuo. Mwynhewch gerddoriaeth, adloniant, bwyd, ac arddangosfa daflunio gan gynnwys eich teyrngedau. Dewch â’ch teulu am noson arbennig iawn a helpwch i fywiogi diwedd yr hyn a fu’n flwyddyn dywyll i lawer. 10fed Rhagfyr – 6yh tan 9yh Pier Garth, Bangor, Gwynedd.

Mae mynediad am ddim ar gael i rai dan 18 oed a pherchnogion tocyn Blynyddol neu Oes ar gyfer Pier Garth Bangor.

Pwysig: Mae pawb angen tocyn ar gyfer y digwyddiad – rhaid i chi gofrestru am docyn hyd yn oed os ydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim.